Lykkeagers Triton er flyttet til Sverige til jonas Hanson